Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL IEP PLUS

HYDRAGEL IEP PLUS
Katalogové číslo: S-4037
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 6

Popis

Sada HYDRAGEL IEP PLUS je určena k detekci precipitačních protilátek na parazitické nebo plísňové antigeny (z rodů Candida a Aspergillus) nebo v důsledku vystavení ptačím antigenům v lidském séru pomocí imunoelektroforézy na agarózových gelech upravených alkalickým tlumivým roztokem (pH 8,7). Antigenní bílkoviny, které byly rozděleny elektroforézou, jsou imunofixovány protilátkami obsaženými v pacientově séru k analýze. Vysrážené bílkoviny jsou pak obarveny kyselou violetí a přebytečné barvivo je odstraněno kyselým roztokem. Poté je gel připraven k interpretaci a analýza je pouze kvalitativní.
Sada HYDRAGEL IEP PLUS je určena pouze k laboratornímu použití.
Každý agarózový gel v sadě HYDRAGEL IEP PLUS je určen k analýze šesti vzorků.
Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde