Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL DOUBLE IF K20

HYDRAGEL DOUBLE IF K20
Katalogové číslo: S-3036
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 2

Popis

HYDRAGEL DOUBLE IF K20 kit je určen ke stanovení monoklonálních bílkovin imunoxační elektroforezou na agarózových gelech o pH 9.2. K detekci po provedené elektroforéze se používá imunofixace pomocí antisér proti těžkým řetězcům anti-Ig G, anti-Ig A a anti-Ig M a proti lehkým (volným i vázaným) řetězcům anti-kappa a anti-lambda. Po imunofixaci jsou precipitované bílkoviny obarveny kyselou violetí. Přebytek barvičky se odstraní kyselým roztokem. Každý agarózový gel HYDRAGEL DOUBLE IF K20 je určen pro analýzu dvou vzorků. Kity jsou k dispozici s antiséry nebo bez nich a s kyselou violetí nebo bez ní.

Určeno pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde