Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL 9 IF (MS)

HYDRAGEL 9 IF (MS)
Katalogové číslo: S-4809
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 9

Popis

Sady HYDRAGEL 1 IF, 2 IF, 4 IF a 9 IF jsou určeny k detekci monoklonálních proteinů v lidském séru a v moči pomocí imunofixační elektroforézy. Sady se používají se ve spojení s poloautomatickým přístrojem HYDRASYS pro elektroforézu. Proteiny separované elektroforézou na alkalicky pufrovaných agarózových gelech jsou inkubovány se specifickými antiséry proti těžkým řetězcům gama (Ig G), alfa (Ig A), mu (Ig M a lehkým volným i vázaným kappa a lambda řetězcům. Po odstranění nezreagovaných bílkovin jsou imunoprecipitáty obarveny kyselou violetí nebo amidočerní. Elektroforegramy se hodnotí vizuálně a hledá se přítomnost monoklonálních bílkovin.

Každý agarózový gel je určen k analýze :
- jednoho vzorku, sada HYDRAGEL 1 IF,
- dvou vzorků, sada HYDRAGEL 2 IF,
- čtyř vzorků, sady HYDRAGEL 4 IF,
- devíti vzorků, sady HYDRAGEL 9 IF.

Sady HYDRAGEL 4 IF jsou dodávány s kyselou violetí nebo amidočerní, takže vyhoví všem uživatelským preferencím.

Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde


NÁVOD HYDRAGEL IF fast procedure ke stažení zde