Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL 7 ISO-PAL

HYDRAGEL 7 ISO-PAL
Katalogové číslo: S-4112
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 7

Popis

HYDRAGEL 7 ISO-PAL a HYDRAGEL 15 ISO-PAL kity jsou určeny k identifikaci i kvantitativnímu stanovení izoenzymů ALP v lidském séru elektroforézou na agaróze o pH 9.4. Používají se ve spojení s poloautomatizovaným elektroforetickým systémem HYDRASYS. Výsledkem jsou gely připravené k interpretaci. Separované izoenzymy ALP jsou vizualizovány pomocí specifického chromogenního substrátu. Osušené gely lze vyhodnotit vizuálně a denzitometricky stanovit jejich procentuální zastoupení.

Každý agarózový gel je určen pro analýzu :
- 3 vzorků (HYDRAGEL 7 ISO-PAL kit).
- 7-mi vzorků (HYDRAGEL 15 ISO-PAL kit).

Určeno pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde