Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL 7 Hb Acid

HYDRAGEL 7 Hb Acid
Katalogové číslo: S-4108
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 7

Popis

Sady HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) a HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) jsou určeny pro separaci normálního hemoglobinu A, abnormálních hemoglobinů S a C a fetálního hemoglobinu elektroforézou na agarózových gelech. Používají se ve spojení s poloautomatickým systémem HYDRASYS. Výsledné elektroforetické záznamy jsou vyhodnocovány z hlediska abnormalit vizuálně. Elektroforéza na gelech HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) nebo HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E) je základem k potvrzení identifikace hemoglobinových variant dříve detekovaných na zásaditých gelech HYDRAGEL 7 HEMOGLOBIN(E) nebo HYDRAGEL 15 HEMOGLOBIN(E), zejména k rozlišení hemoglobinu S od D a E od C.

Každý agarózový gel je určen k analýze :
- 7 vzorků - sada HYDRAGEL 7 ACID(E) HEMOGLOBIN(E),
- 15 vzorků - sada HYDRAGEL 15 ACID(E) HEMOGLOBIN(E).

Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde