Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL 5 PROTEINURIE

HYDRAGEL 5 PROTEINURIE
Katalogové číslo: S-4115
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 5

Popis

HYDRAGEL 5 PROTEINURIE kit je určen ke klasifikaci proteinurie v nezahuštěné moči. Kit se používá ve spojení s poloautomatizovaným zařízením HYDRASYS. Elektroforéza na neutrálně pufrovaných SDS-agarózových gelech separuje močové bílkoviny podle jejich molekulové hmotnosti a zcela jasně odlišuje bílkoviny tubulární od bílkovin glomerulárního původu. Výsledek elektroforetického dělení proteinů obarvených kyselou violetí je vizuálně porovnáván s proteinovými markery v referenční stopě. Tímto způsobem lze identifikovat jednotlivé bílkoviny a proteinurii správně klasifikovat.Každý agarózový gel je určen k analýze 5-ti vzorků.

Určeno pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde