Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL 4 URINE (DM)

HYDRAGEL 4 URINE (DM)
Katalogové číslo: S-4332
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 4

Popis

Sady HYDRAGEL 2 URINE PROFIL(E) a HYDRAGEL 4 URINE PROFIL(E) jsou určeny k identifikaci hlavních bílkovin v moči typických při selhání ledvin (tubulární, glomerulární nebo smíšené) a / nebo pro kvalitativní detekci a identifikaci poly- a monoklonálních lehkých řetězců Kappa nebo Lambda (Bence Jonesovy bílkoviny) a pro detekci poly- a monoklonálních imunoglobulinů G, A a M v lidské moči nebo séru, pomocí imunofixační elektroforézy na agarózových gelech se specifickými antiséry. Výsledky testu musí být použity ve spojení s klinickými nálezy a dalšími laboratorními testy. Test pomocí URINE PROFIL(E) se provádí společně s poloautomatickým systémem HYDRASYS umožňující provedenívšech kroků potřebných pro získání gelů vhodných k interpretaci. Bílkoviny jsou rozděleny na zásaditě pufrovaných agarózových gelech (pH 9.1) a imunofixovány pomocíspecifických antisér bílkovin, které představují různé typy proteinurie.

Každý agarózový gel je určen k analýze :
- dvou vzorků v sadě HYDRAGEL 2 URIN(E) PROFIL(E),
- čtyř vzorků v sadě HYDRAGEL 4 URIN(E) PROFIL(E).

Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde