Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL 4 IF AMIDO (MS)

HYDRAGEL 4 IF AMIDO (MS)
Katalogové číslo: S-4808
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 4

Popis

Sady HYDRAGEL 1 IF, 2 IF, 4 IF a 9 IF jsou určeny k detekci monoklonálních proteinů v lidském séru a v moči pomocí imunofixační elektroforézy. Sady se používají se ve spojení s poloautomatickým přístrojem HYDRASYS pro elektroforézu. Proteiny separované elektroforézou na alkalicky pufrovaných agarózových gelech jsou inkubovány se specifickými antiséry proti těžkým řetězcům gama (Ig G), alfa (Ig A), mu (Ig M) a lehkým volným i vázaným kappa a lambda řetězcům. Po odstranění nezreagovaných bílkovin jsou imunoprecipitáty obarveny kyselou violetí nebo amidočerní. Elektroforegramy se hodnotí vizuálně a hledá se přítomnost monoklonálních bílkovin.

Každý agarózový gel je určen k analýze :
- jednoho vzorku, sada HYDRAGEL 1 IF,
- dvou vzorků, sada HYDRAGEL 2 IF,
- čtyř vzorků, sady HYDRAGEL 4 IF,
- devíti vzorků, sady HYDRAGEL 9 IF.

Sady HYDRAGEL 4 IF jsou dodávány s kyselou violetí nebo amidočerní, takže vyhoví všem uživatelským preferencím.

Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde