Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING

HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING
Katalogové číslo: S-4357
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 18

Popis

Sada HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING je navržena pro kvalitativní detekci a identifikaci různých fenotypů alfa-1 antitrypsinu (A1AT). Výsledky fenotypizace společně s klinickými nálezy a dalšími laboratorními vyšetřeními pomáhají při diagnóze deficience alfa-1 antitrypsinu. Analýza se provádí v lidském séru rozděleném elektroforeticky a připraveném pro kvalitativní analýzu. Tento postup zahrnuje isoelektrickou fokusaci na agarosovém gelu prováděnou poloautomatickým systémem HYDRASYS následovanou imunofixací pomocí antiséra anti-alfa-1 antitrypsinu. Použití enzymu označeného antisérem anti-alfa-1 antitrypsinu zlepšuje detekci a identifikaci různých fenotypů.

Každý agarosový gel v sadě HYDRAGEL 18 A1AT ISOFOCUSING je určen k analýze 18 vzorků.

Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde