Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

Hydragel 15 CHOL - HDL

Hydragel 15 CHOL - HDL
Katalogové číslo: S-4125
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 15

Popis

Soupravy HYDRAGEL 7 HR a HYDRAGEL 15 HR jsou určeny k vícečetné frakcionaci bílkovin z lidského séra a dalších biologických tekutin, jako je moč a mozkomíšní mok elektroforézou na alkalicky pufrovaných (pH 8,8) agarózových gelech. Soupravy se používají se ve spojení s poloautomatizovaným přístrojem HYDRASYS. Přístroj HYDRASYS umožňuje všechny sekvence, dokud není gel připraven pro kvantitativní a kvalitativní analýzu. Elektroforetické separace jsou hodnoceny vizuálně na abnormality záznamu bílkovin a densitometrie může poskytnout semikvantitativní relativní hodnoty. Separované bílkoviny jsou barveny barvicími roztoky kyselé violeti nebo amidočerni a přebytečné barvivo se odstraňuje kyselým roztokem. Pro kvantitativní analýzu poskytuje densitometrické skenování gelů barvených kyselou violetí (pro vzorky séra a moči) nebo amidočerní (pouze pro vzorky séra) kvalitativní stanovení pro každou separovanou zónu.

Každý agarózový gel je určen k analýze :
- 7-mi vzorků (HYDRAGEL 7 HR kit),
- 15-ti vzorků (HYDRAGEL 15 HR kit).

Určeno pro diagnostické použití in vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde