Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HYDRAGEL 12 IF Penta

HYDRAGEL 12 IF Penta
Katalogové číslo: S-4842
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 10 x 12

Popis

Sady HYDRAGEL 6 IF Penta a HYDRAGEL 12 IF Penta jsou určeny k detekci většiny monoklonálních bílkovin v lidském séru imunofixační elektroforézou na alkalicky pufrovaných (pH 9.1) agarózových gelech. Používají se ve spojení s poloautomatickým systémem HYDRASYS umožňujícím provedení všech kroků potřebných pro získání gelů vhodných k interpretaci. Sérové bílkoviny jsou elektroforezovány a imunofixovány pentavalentním antisérem proti těžkým řetězcům gama (Ig G), alfa (Ig A) a mí (Ig M) a lehkým (volným a vázaným) řetězcům kappa a lambda. Po imunofixaci jsou tyto precipitované bílkoviny barveny amidočerní. Přebytečné barvivo se odstraňuje kyselým roztokem. Každý agarózový gel v sadě HYDRAGEL 6 IF Penta a HYDRAGEL 12 IF Penta je určen k analýze šesti nebo dvanácti vzorků.

Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde