Bio Vendor

Hot Start DNA Polymerase

Hot Start DNA Polymerase
Katalogové číslo: HS 500
Výrobce: Rovalab GmbH
Velikost balení: 500 reakcí

Popis

Taq DNA polymeráza je vysoce čistá rekombinantní termostabilní DNA polymeráza, která byla izolována z E. coli nesoucí vektor kódující gen polymerázy Thermus aquaticus. Má velmi výkonnou 5 '› 3' DNA polymerázovou aktivitu s optimální aktivitou dosaženo při 74 ° C.

Vykazuje vysokou tepelnou stabilitu v odolává prodloužené inkubaci i při zvýšených teplotách (95°C). Taq DNA polymeráza nevykazuje 3 '› 5' exonukleázovou aktivitu..

http://www.rovalab.com/level9_cms/index.php?mid=000100080005&" "LC=DE