Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

HbA1c analyzátory

Nabídka analyzátorů pro stanovení glykovaného hemoglobinu, které jsou vhodné pro rutinní provoz jak v klinických laboratořích, tak v diabetologických ambulancích.