Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

Gliadin Check

Gliadin Check
Katalogové číslo: AE-3500
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA Gliadin-Check je enzymoimuno-analytická souprava pro kombinovanou kvantitativní a kvalitativní detekci IgA a IgG protilátek proti gliadinu v lidském séru, využívající vysoce čištěný alfa-Gliadin. Tato metoda je nástrojem k diagnostice celiakie (gluten-senzitivní enteropatie).