Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

GeneXpert XVI

GeneXpert XVI
Katalogové číslo: GXXVI-8-L
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: ks

Popis

Přístroj je dostupný ve čtyřech variantách a to se čtyřmi, osmi, dvanáci nebo šestnácti moduly.

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a 100% automatizovaná platforma, která představuje zásadní posun v kompletní automatizaci molekulární analýzy.
Systém generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace a je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. Tímto se GeneXpert odlišuje od standardních systémů na trhu.
Genexpert je jediný, který kombinuje kompletní přípravu primárního s real-time PCR amplifikací a následným vyhodnocením.
Modulární konstrukce systému GeneXpert má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testů v jakémkoli klinickém prostředí během velmi krátkého času.

Země původu: USA

Dostupné kompatibilní detekční kity:

Infekční onemocnění asociovaná s medicínskou léčbou

 • Xpert MRSA detekce methicillin-resistentního Staphylococcus aureus během hodiny.
 • Xpert SA Nasal Complete pre-operační detekce Staphylococcus aureus a MRSA během hodiny.
 • Xpert MRSA/SA SSTI detekce SA a MRSA na stěru z kůže a tkáně během hodiny.
 • Xpert MRSA/SA BC detekce SA a MRSA z pozitivní krevní kultury během hodiny.
 • Xpert C.DIFFICILE detekce Clostridia Difficile (Toxin B, Binární Toxin A, tcdC) během 45 minut.
 • Xpert vanA/vanB detekce Vancomycin rezistentního enterokoka během 45 minut.
 • Xpert Norovirus detekce Norovirové infekce GI & GII během 90 minut.

 Kritická infekční onemocnění

 • Xpert MTB/RIF detekce patogenu Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k Rifampicinu do dvou hodin.
 • Xpert Flu detekce sezónní chřipky (A, B, H1N1 2009) během jedné hodiny.
 • Xpert EV detekce Enterovirových meningitid během dvou půl hodiny.

STD

 • Xpert CT/NG detekce patogenů Chlamydia Trachomatis a Neisseria Gonorrhoeae během 90 minut.
 • Xpert CT detekce patogenu Chlamydia Trachomatis během 90 minut.
 • Xpert GBS detekce Streptokoka skupiny B (Intrapartum or Antepartum) během 30 minut.
 • Xpert HPV detekce Papilomavirů - HR 16, 18/45, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

Onkologie/Genetika

 • Xpert BCR-ABL Monitor monitoring CML během dvou hodin.
 • Xpert FII & FV detekce mutací v koagulačních faktorech II a V do 30 minut.

Související produkty

 • Xpert CT/NG

  Xpert CT/NG

  Kód: GXCT/NG-CE-10Cepheid Europe

  Přístroj GeneXpert nabízí kompletní automatizované řešení nejen pro detekci Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae.

 • Xpert HPV

  Xpert HPV

  Kód: GXHPV–10–CECepheid Europe


  Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti lidských papillomavirů typu high risk - HPV 16, HPV 18/45 HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68.

 • Xpert® Xpress Flu/RSV

  Xpert® Xpress Flu/RSV

  Kód: XPRSFLU/RSV-CE-10Cepheid Europe


  Genexpert umožňuje plně automatizovanou kvalitativní detekci a diferenciaci chřipky typu A, typu B spolu s respiračním syncitiálním virem (RSV).