Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

GeneXpert XVI

GeneXpert XVI
Katalogové číslo: GXXVI-8-L
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: 1 kus

Popis

Přístroj je dostupný ve čtyřech variantách a to se čtyřmi, osmi, dvanáci nebo šestnácti moduly.

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a 100% automatizovaná platforma, která představuje zásadní posun v kompletní automatizaci molekulární analýzy. Systém generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace. Systém je navržen tak, aby extrakce, zakoncentrování nukleové kyseliny, purifikace, amplifikace a identifikace cílové nukleové kyseliny byla možná přímo z nezpracovaných primárních vzorků. Tímto se GeneXpert odlišuje od standardních systémů na trhu. Genexpert je jediný, který kombinuje kompletní přípravu primárního s real-time PCR amplifikací a následným vyhodnocením. Modulární konstrukce systému GeneXpert má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testů v jakémkoli klinickém prostředí během velmi krátkého času.

 

Země původu: USA

 

Dostupné kompatibilní detekční kity:

 

Infekční onemocnění asociovaná s medicínskou léčbou:

 • Xpert MRSA detekce methicillin-resistentního Staphylococcus aureus během hodiny.
 • Xpert SA Nasal Complete pre-operační detekce Staphylococcus aureus a MRSA během hodiny.
 • Xpert MRSA/SA SSTI detekce SA a MRSA na stěru z kůže a tkáně během hodiny.
 • Xpert MRSA/SA BC detekce SA a MRSA z pozitivní krevní kultury během hodiny.
 • Xpert C.DIFFICILE detekce Clostridia Difficile (Toxin B, Binární Toxin A, tcdC) během 45 minut.
 • Xpert vanA/vanB detekce Vancomycin rezistentního enterokoka během 45 minut.
 • Xpert Norovirus detekce Norovirové infekce GI & GII během 90 minut.

 

Kritická infekční onemocnění:

 • Xpert MTB/RIF detekce patogenu Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k Rifampicinu do dvou hodin.
 • Xpert Flu detekce sezónní chřipky (A, B, H1N1 2009) během jedné hodiny.
 • Xpert EV detekce Enterovirových meningitid během dvou půl hodiny.

 

STD:

 • Xpert CT/NG detekce patogenů Chlamydia Trachomatis a Neisseria Gonorrhoeae během 90 minut.
 • Xpert CT detekce patogenu Chlamydia Trachomatis během 90 minut.
 • Xpert GBS detekce Streptokoka skupiny B (Intrapartum or Antepartum) během 30 minut.
 • Xpert HPV detekce Papilomavirů - HR 16, 18/45, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

 

Onkologie/Genetika:

 • Xpert BCR-ABL Monitor monitoring CML během dvou hodin.
 • Xpert FII & FV detekce mutací v koagulačních faktorech II a V do 30 minut.

 

http://www.youtube.com/watch?v=MlwPgV-O59s
http://www.youtube.com/watch?v=mIsBLmjus6Q
http://www.youtube.com/watch?v=bPc8wKTiqKw&" "feature=c4-overview&" "list=UU94MxyMILH7fgzT5Xhi3sBw

 

Související produkty

 • Xpert CT/NG

  Xpert CT/NG

  Kód: GXCT/NG-CE-10Cepheid Europe

  Přístroj GeneXpert nabízí kompletní automatizované řešení nejen pro detekci Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae.

 • Xpert HPV

  Xpert HPV

  Kód: GXHPV–10–CECepheid Europe

  Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti lidských papillomavirů typu high risk HPV 16, HPV 18/45
  HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68 Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku genitálního výtěru trvá max 2 minuty a automatizovaná analýza 60 minut. CE/IVD certifikace

 • Xpert BCR-ABL Ultra

  Xpert BCR-ABL Ultra

  Kód: GXBCRABL-CE-10Cepheid Europe

  BCR-ABL monitorovací test statutu CML. Cílovou molekulou je BCR-ABL mRNA Transcript,
  Jedná se o jediný možný test na trhu, který je možné provádět přímo z primárního materiálu. Kompletní čas k získání výsledku je 1,5 hodiny.

 • Xpert Xpress SARS-CoV-2 test

  Xpert Xpress SARS-CoV-2 test

  Kód: XPRSARS-COV2-CE-10Cepheid Europe


  Test Xpert Xpress SARS-CoV-2 je rychlý RT-PCR test v reálném čase určený pro kvalitativní detekci nukleových kyselin z SARS-CoV-2 ve vzorcích nazofaryngeálního výtěru a/nebo nosního výplachu/aspirátu odebraných od jednotlivců podezřelých z COVID-19 jejich poskytovatelem zdravotní péče. !U TOHOTO TESTU akutně schváleno povolení k nouzovému použití (EUA)!

 • Xpert® Xpress Flu/RSV

  Xpert® Xpress Flu/RSV

  Kód: XPRSFLU/RSV-CE-10Cepheid Europe

  Xpress FLU/RSV test pro systém Genexpert (Cepheid) umožňuje plně automatizovanou kvalitativní detekci a diferenciaci chřipky typu A, typu B spolu s respiračním syncitiálním virem (RSV) přímo z nosního výtěru za 20 minut od přijetí primárního materiálu.