Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

GeneXpert II - 2 Site

GeneXpert II - 2 Site
Katalogové číslo: GXII-1-L-10-C
Výrobce: Cepheid Europe
Velikost balení: ks

Popis

Přístroj umožňuje extrakci nukleové kyseliny, zakoncentrování, purifikaci, amplifikaci a identifikaci cílové nukleové kyseliny přímo z nezpracovaných primárních vzorků.
Je dostupný ve dvou variantách a to s jedním nebo dvěma funkčními moduly.

Systém GeneXpert je uzavřená, soběstačná, plně integrovaná a 100% automatizovaná platforma, která představuje zásadní posun v kompletní automatizaci molekulární analýzy.
Generuje přesné výsledky ve velmi krátkém čase s minimálním rizikem kontaminace. Tímto se GeneXpert odlišuje od standardních systémů na trhu.
Genexpert je jediný, který kombinuje kompletní přípravu primárního s real-time PCR amplifikací a následným vyhodnocením.
Modulární konstrukce systému GeneXpert má celou řadu konfigurací pro umožnění široké škály testů v jakémkoli klinickém prostředí během velmi krátkého času.

Země původu: USA

Dostupné kompatibilní detekční kity:

Infekční onemocnění asociovaná s medicínskou léčbou

- Xpert MRSA detekce methicillin-resistentního Staphylococcus aureus během hodiny.
- Xpert SA Nasal Complete pre-operační detekce Staphylococcus aureus a MRSA během hodiny.
- Xpert MRSA/SA SSTI detekce SA a MRSA na stěru z kůže a tkáně během hodiny.
- Xpert MRSA/SA BC detekce SA a MRSA z pozitivní krevní kultury během hodiny.
- Xpert C.DIFFICILE detekce Clostridia Difficile (Toxin B, Binární Toxin A, tcdC) během 45 minut.
- Xpert vanA/vanB detekce Vancomycin rezistentního enterokoka během 45 minut.
- Xpert Norovirus detekce Norovirové infekce GI & GII během 90 minut.

Kritická infekční onemocnění

- Xpert MTB/RIF detekce patogenu Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k Rifampicinu do dvou hodin.
- Xpert Flu detekce sezónní chřipky (A, B, H1N1 2009) během jedné hodiny.
- Xpert EV detekce Enterovirových meningitid během dvou půl hodiny.

STD

- Xpert CT/NG detekce patogenů Chlamydia Trachomatis a Neisseria Gonorrhoeae během 90 minut.
- Xpert CT detekce patogenu Chlamydia Trachomatis během 90 minut.
- Xpert GBS detekce Streptokoka skupiny B (Intrapartum or Antepartum) během 30 minut.
- Xpert HPV detekce Papilomavirů - HR 16, 18/45, 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

Onkologie/Genetika

- Xpert BCR-ABL Monitor monitoring CML během dvou hodin.
- Xpert FII & FV detekce mutací v koagulačních faktorech II a V do 30 minut.