Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

GeneXpert analyzátor

S postupujícím výzkumem v oblasti molekulární biologie se čím dál tím více prosazují automatizované systémy i do rutinní diagnostiky. Nejen že ulehčí uživatelům práci, minimalizují manuální kroky a tím i riziko chyby vzniklé lidským faktorem. Výsledky jsou k dispozici ve velmi krátkém čase a standardizovaným výsledkem. Pokus se jedná o opravdový automatický systém, je možné zpracovávat přímo nezpracovaný primární materiál. K naprosté špičce patří i námi nabízený Systém firmy Cepheid, který všechny výše uvedené vlastnosti slučuje do jednoho přístroje s názvem Genexpert.

Nalezených produktů:1
  • CERVEX BRUSH blue handle, 25 pcs bag for Xpert HPV

    CERVEX BRUSH blue handle, 25 pcs bag for Xpert HPV

    Katalogové číslo: CERVEXBRUSH25Cepheid Europe


    Odběrové kartáčky pro odběr vzorků z děložního čípku.