• Laboratorní vybavení
 • Spotřební materiál

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

GenExpert analyzátor

S postupujícím výzkumem v oblasti molekulární biologie se čím dál tím více prosazují automatizované systémy i do rutinní diagnostiky. Nejen že ulehčí uživatelům práci, minimalizují manuální kroky a tím i riziko chyby vzniklé lidským faktorem. Výsledky jsou k dispozici ve velmi krátkém čase a standardizovaným výsledkem. Pokus se jedná o opravdový automatický systém, je možné zpracovávat přímo nezpracovaný primární materiál. K naprosté špičce patří i námi nabízený Systém firmy Cepheid, který všechny výše uvedené vlastnosti slučuje do jednoho přístroje s názvem Genexpert.

 • Xpert Carba-R

  Xpert Carba-R

  Katalogové číslo: GXCARBAR-CE-10Cepheid Europe

  Xpert Carba R pro systém GenExpert. Jedná se o kit určený na identifikaci glykopeptid - rezistentních enterokoků (GRE), detekci a diferenciaci blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48 a blaIMP-1 genové sekvence karbapenem-rezistentních gram-negativních bakterií získaných z rektálních výtěrů od pacientů s rizikem střevní kolonizace karbapenem-rezistentními bakteriemi.

 • Xpert Carba-R

  Xpert Carba-R

  Katalogové číslo: GXCARBAR-CE-10Cepheid Europe

  Xpert Carba R pro systém GenExpert. Jedná se o kit určený na identifikaci glykopeptid - rezistentních enterokoků (GRE), detekci a diferenciaci blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48 a blaIMP-1 genové sekvence karbapenem-rezistentních gram-negativních bakterií získaných z rektálních výtěrů od pacientů s rizikem střevní kolonizace karbapenem-rezistentními bakteriemi.

 • Odběrové kartáčky - pro HPV

  Odběrové kartáčky - pro HPV

  Katalogové číslo: CERVEX BRUSH-25Cepheid Europe

  Odběrové kartáčky pro odběr vzorků z děložního čípku.

 • Xpert HPV

  Xpert HPV

  Katalogové číslo: GXHPV–10–CECepheid Europe

  Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti lidských papillomavirů typu high risk HPV 16, HPV 18/45
  HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68 Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku genitálního výtěru trvá max 2 minuty a automatizovaná analýza 60 minut. CE/IVD certifikace

© BioVendor 2013 Created by REDENGE