GeneMATRIX SOIL DNA Purification Kit

GeneMATRIX SOIL DNA Purification Kit
Katalogové číslo: E3570-01
Velikost balení: 50 preps

Popis

GeneMATRIX DNA SOIL kit je určen pro rychlou izolaci vysoce čisté cílové mikrobiální DNA, která neobsahuje žádné huminové zbytky z různých vzorků z životního prostředí: půdy, sedimentů, kompostu, hnoje, atd.

Extrahovaná konečná DNA je bez nečistot (huminových látek, bílkovin, tuků , barviv, detergentů, pufrů, solí, dvojmocných kationtů, atd.

Postup extrakce:

Vzorek půdy se přidá do zkumavky s rozbíjecími kuličkami a silným lyzačním pufrem. Hlavník kritickým krokem je správný lyze mikroorganismů v půdě pomocí kombinace tepla, detergentů a mechanického účinku kuliček.

Speciální roztok se přidává k vysrážení huminových látek, které by silně inhibovaly následné aplikace. Optimalizované pufry a ethanol poskytují selektivní podmínky pro DNA vazbu na koloně. Všechny znečišťující látky jsou následně odstraněny ve dvou promývacích krocích. Vysoce kvalitní DNA je pak eluována do nízce slaného pufru, např: Tris-HCl, TE.

Izolovaná DNA je připravena pro následné aplikace bez nutnosti dalšího přesrážení ethanolem.

http://www.eurx.com.pl/product/149/zoom/index.html

 

Varianty

  • GeneMATRIX SOIL DNA Purification Kit

    Kód: E3570-02

    GeneMATRIX DNA SOIL kit je určený pro rychlou izolaci vysoce čisté cílové mikrobiální DNA, která neobsahuje žádné huminové zbytky. Primárním materiálem pro exttakci jsou různé vzorky z životního prostředí: půdy, sedimenty, kompost, hnůj, atd.

Ke stažení

© BioVendor 2013 Created by REDENGE