Excelsior™ AS Tissue Processor

Excelsior™ AS Tissue Processor
Katalogové číslo: A82300001
Výrobce: Thermo Shandon Limited
Velikost balení: 1 kus

Popis

Nejnovější generace tkáňových procesorů od firmy Thermo Scientific. Unikátní systém správy reagencií zaručuje významné úspory ve spotřebě reagencií. Snadné a intuitivní ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky. Speciální systém míchání reagencií v komoře (kombinace rotace koše a proudění náplně) zvyšující kvalitu procesu odvodnění.

 

Užitné vlastnosti:

 • Český software a ovládání pomocí barevného dotykového displeje
 • Snadné a intuitivní programování jednotlivých programů
 • Ovládací software s kontrolovaným přístupem pomocí uživatelských hesel (6 úrovní přístupu)
 • Kapacita max. 300 vzorků (standardně 222), možnost zpracovat i menší objem díky třem úrovním plnění pracovní komory ve třech objemových úrovních
 • Nastavitelná teplota procesu až do 55 °C
 • Objem zásobníků parafinu celkově 5.6 litru, počet zásobníků - 3, možnost dávkovat parafín přímo v peletách
 • Reagencie jsou ve skladovacích nádobách předehřívány na 35 °C
 • Přímá fyzikální kontrola kvality alkoholu pomocí hustotního čidla
 • Systém rotace reagencií navazující na měření kvality alkoholu. Likviduje se pouze první alkoholová a xylenová lázeň a významně se tak spoří náklady na provoz
 • Průhledné víko reakční komory pro vizuální kontrolu procesu
 • Patentovaný systém odsávání par z prostoru skříně a z prostoru nad otevřenou reakční komorou pro maximální ochranu obsluhy a na to navazující systém ventilace
 • Systém ventilace je vybaven jak uhlíkovými filtry pro záchyt rozpouštědel, tak i filtry obsahujícími permanganát draselný pro záchyt formaldehydových par
 • Plnění reagenčních nádob je prováděno nasáváním reagencií přímo z nádob, ve kterých jsou reagencie dodávány. Nejsou potřeba žádné speciální nástavce ani nedochází k úniku reagencií
 • Celkem 11 zásobníků na reagencie a 3 zásobníky na oplachovací média
 • Systém likvidace odpadního parafínu do jednorázových odpadních nádob
 • Vestavěný nepřerušitelný zdroj napájení, který v případě výpadku energie zajistí běh přístroje na dobu 4 hodin
 • Standardní protokoly obsahují programy bez použití xylenu
 • Možnost naprogramovat 8 pracovních programů a 8 oplachovacích programů
 • Možnost naprogramování odloženého startu protokolu
 • USB rozhraní pro jednoduchý přenos dat a provádění upgrade ovládacího software
 • Sledování a záznam všech pracovních kroků do archívního souboru.

 

Technické vlastnosti:
Rozměry 71 x 58 x 137 cm
Váha 165 kg (250 kg s náplněmi)

© BioVendor 2013 Created by REDENGE