Enzymy a globuliny

 • AGH Maestria C3d

  AGH Maestria C3d

  Katalogové číslo: 76118Diagast

  Produkt AGH MAESTRIA C3D je využíván při přímém antiglobulinovém testu (přímý Coombsův test) na lidských červených krvinkách.
  - AGH MAESTRIA C3D rozpoznává pouze komplementární fragment C3d, a proto nemůže reagovat se složkou C4.

  Klon(y):
  12011D10

 • AGH Maestria IgG

  AGH Maestria IgG

  Katalogové číslo: 76218Diagast

  Produkt AGH MAESTRIA IgG je využíván k určování erytrocytových fenotypů pomocí reagencií, při testování protilátek či při transfúzní křížové zkoušce nepřímou antiglobulinovou metodou.
  AGH MAESTRIA IgG je využíván při přímém antiglobulinovém testu (přímý Coombsův test) na lidských červených krvinkách.
  AGH MAESTRIA IgG rozpoznává protilátky IgG.

  Klon(y):
  18833
  18896

 • Bromeline

  Bromeline

  Katalogové číslo: 69024Diagast

  Proteolytický enzym Bromelin způsobuje významný pokles elektronegativního náboje povrchu erytrocytů, tím umožňuje jejich aglutinaci působením protilátek obvykle „neaglutinujících“ v prostředí fyziologického roztoku.
  Suspenze erytrocytů v Bromelinu je určena pro mikrodestičkovou techniku. Mikrodestičková technika je založena na principu hemaglutinace. Erytrocyty, nesoucí daný antigen a předem opracované BROMELINEM, jsou aglutinovány v přítomnosti diagnostika, obsahujícího odpovídající protilátku.

 • AGH MAESTRIA IgG+C3D

  AGH MAESTRIA IgG+C3D

  Katalogové číslo: 76318Diagast

  Produkt AGH MAESTRIA IgG+C3D je využíván k určování erytrocytových fenotypů pomocí reagencií, při testování protilátek či při transfúzní křížové zkoušce nepřímou antiglobulinovou metodou.
  Produkt AGH MAESTRIA IgG+C3D je využíván při přímém antiglobulinovém testu (přímý Coombsův test) na lidských červených krvinkách.
  AGH MAESTRIA IgG+C3D je kromě rozpoznávání protilátek IgG schopen rozpoznat na povrchu červených krvinek (jako AGH MAESTRIA C3D) protilátky IgM, jelikož protilátky IgM vždy fixují komplement in vivo (a in vitro, jeví-li se reakce v přítomnosti komplementu: tj. při použití čerstvého vzorku).

  Klon(y):
  18833
  18896
  12011D10

© BioVendor 2013 Created by REDENGE