Bio Vendor

Váš partner pro mikrobiologickou laboratoř

Enteroclon Anti-Salmonella I (A - E)

Enteroclon Anti-Salmonella I (A - E)
Katalogové číslo: TR 1111
Výrobce: Sifin Diagnostics GmbH
Velikost balení: 1 ml

Popis

Enteroclon Anti-Salmonella I (A - E) aglutinuje pouze salmonely skupiny O2 (A) až O3,19 (E4) a ne salmonely skupiny O11 (F) až O67. Enteroclon se používá u izolátů, které aglutinovaly s omnivalentním Enteroclonem, aby bylo možno stanovit příslušnost ke skupině A až E. U izolátů z humánních materiálů může být tento Enteroclon také použit namísto omnivalentního Enteroclonu pro počáteční testování suspektních kolonií na přítomnost salmonelových bakterií, protože více jako 98% sérovarů salmonel izolovaných z lidí náleží ke skupině A až E. Termín Enteroclon je užívaný výrobcem pro produkty, které jsou připravovány výhradně z monoklonálních protilátek.