Bio Vendor

Váš partner pro mikrobiologickou laboratoř

Enteroclon Anti-Coli O 124:K 72

Enteroclon Anti-Coli O 124:K 72
Katalogové číslo: TR 2210
Výrobce: Sifin Diagnostics GmbH
Velikost balení: 1 ml

Popis

Testovací séra/testovací reagencie/Enteroclony jsou určeny pro použití při sérologické identifikaci a určení sérovaru kmenů E. coli izolovaných z testovaného materiálu humánního nebo jiného původu s použitím sklíčkové aglutinace a Widalovy reakce (konfirmační test).