Bio Vendor

Váš partner pro mikrobiologickou laboratoř

Enteroclon Anti-Coli III (O25, O78, O103, O118, O124, O145, O157, O164)

Enteroclon Anti-Coli III (O25, O78, O103, O118, O124, O145, O157, O164)
Katalogové číslo: TR 2135
Výrobce: Sifin Diagnostics GmbH
Velikost balení: 5 ml

Popis

Testovací činidla jsou určena pro použití při sérologické identifikaci a určení sérovaru kmenů E. coli izolovaných z testovaného materiálu humánního nebo jiného původu s použitím sklíčkové aglutinace a Widalovy reakce (konfirmační test).
Pokud kmen E. coli obsahuje antigen, který je zahrnut v testovacím séru/testovací reagencii/Enteroclonu, je tento antigen navázán při smíchání se specifickou protilátkou. Výsledkem reakce antigen-protilátka je jasně viditelná aglutinace tohoto kmene.