Bio Vendor

Váš partner pro mikrobiologickou laboratoř

Enteroclon Anti-Coli II (O55, O86, O91, O111, O119, O126, O127, O128)

Enteroclon Anti-Coli II (O55, O86, O91, O111, O119, O126, O127, O128)
Katalogové číslo: TR 2121
Výrobce: Sifin Diagnostics GmbH
Velikost balení: 1 ml

Popis

Testovací činidla jsou určena pro použití při sérologické identifikaci a určení sérovaru kmenů E. coli izolovaných z testovaného materiálu humánního nebo jiného původu s použitím sklíčkové aglutinace a Widalovy reakce (konfirmační test).
Pokud kmen E. coli obsahuje antigen, který je zahrnut v testovacím séru/testovací reagencii/Enteroclonu, je tento antigen navázán při smíchání se specifickou protilátkou. Výsledkem reakce antigen-protilátka je jasně viditelná aglutinace tohoto kmene.