Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

ENA-6 Profil

ENA-6 Profil
Katalogové číslo: AE-3103
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA ENA-6 Pro je enzymoimuno-analytická souprava pro oddělenou semikvantitativní detekci IgG protilátek proti šesti buněčným a nukleárním antigenům v lidském séru. Jamky jsou pokryty rekombinantním SS-B, SS-A 52 kDa, Scl 70, Jo-1 a vysoce čištěným nativním lidským snRNP/Sm, Sm and SS-A 60 kDa.
Tato metoda je nástrojem v diferenciální diagnostice systémových revmatoidních onemocnění.