Bio Vendor

Váš partner pro mikrobiologickou laboratoř

ELITex Bicolor dubliniensis

ELITex Bicolor dubliniensis
Katalogové číslo: 44502
Výrobce: ELITech Microbio
Velikost balení: 100 testů

Popis

ELITex Bicolor dubliniensis test je založený na koaglutinaci C. dubliniensis blastospor s modrými latexovými částicemi v suspenzi červeného barviva. Latexové částice jsou
senzibiliované monoklonálními protilátkami, které specificky detekují povrchové antigeny C. dubliniensis.
Disociace kolonií C.dubliniensis v reagencii TEST LATEX vede k aglutinaci mezi blastosporami a latexovými částicemi. Tato pozitivní reakce končí modrou aglutinací (která se může postupně šířit směrem k okraji) na červeném pozadí. Aglutinace je viditelná pouhým okem.
Při testování non-C. dubliniensis kolonií, a obzvláště s C. albicans koloniemi, není pozorována žádná aglutinace. Suspenze zůstává homogenní a má růžové zabarvení. Manipulace s testem je jednoduchá a rychlá a výsledky jsou dostupné v 5 minutách.