Bio Vendor

E2A-PBX1 One-Step Detection Kit Kit

E2A-PBX1 One-Step Detection Kit Kit
Katalogové číslo: LEUK2-QRT24
Výrobce: EntroGen
Velikost balení: 24 reakcí

Popis

Detekce fůzních genů
Mnoho hematologických malignit nese ve svém základu charakteristické chromozomální translokace a předpokládá se, že hrají důležitou roli v jejich patogenezi. Chromozomální translokace nalezené u leukémií a lymfomů v oblasti enhanceru nebo promotorové oblasti genu jednoho a funkční oblasti genu druhého vedou k aberantní expresi jinak standardně fungujícího genu.
Další možností je fůzování dvou genů, což má za následek narušení normální funkce přirozených genů zapojených do translokace nebo zisk nové onkogenní funkce, která podporuje proliferaci a tumorigenezi.

Detekce exprese transkriptu fúzního genu umožňuje posoudit míru minimální reziduální nemoci (MRD). Toto slouží jako jako nezávislý prognostický ukazatel pro stratifikaci léčby a ovlivňuje výsledky léčby u řady leukémií.
Molekulární monitorování pacientů umožňuje lékařům zahájit léčbu právě v bodě molekulární relapsy, což je mnohem výhodnější ve srovnání s účinností terapie po relapsu klinickém.

Všechny detekční soupravy jsou tzv "One -Step". Obsahují kompletní činidla pro detekci a kvantifikaci transkriptů fúzních genů z celkové RNA izolované z krve nebo kostní dřeně.

Dostupné varianty:

AML1-ETO: t(8;21)(q22;q22)
E2A-PBX1: t(1;19)(q23;p13)
MLL-AF4: t(4;11)(q21;q23), 4 varianty: e10-e4, e10-e5, e11-e4, e11-e5
PML-RARA: t(15;17)(q22;q21), 3 varianty: bcr1, bcr2, bcr3
TEL-AML1: t(12;21)(p13;q22)
CBFB-MYH11: Inv(16) (p13q22), 3 varianty: type A, D, E

http://www.entrogen.com/web2/pml-rara-aml-eto-e2a-pbx-mll-af4-tel-cbfb-myh11-one-step-qrtpcr-qpcr-quantitative-multiplex

Názorné video: http://www.entrogen.com/web2/videos/bcrabl.htm

Související produkty

 • AML1-ETO One-Step Detection Kit

  AML1-ETO One-Step Detection Kit

  Kód: LEUK1-QRT24EntroGen

  Jednokrokový detekční test pro Real - Time kvantifikaci transkriptu fůzního genu AML1-ETO

 • BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

  BCR-ABL P190 (mbcr) One-Step Detection Kit

  Kód: BCR190-QRT46 EntroGen

  BCR-ABLP190 (mbcr) One-Step Real-Time PCR kit detekuje a kvantifikuje e1a2 fůzní transkript za použití kompletní RNA izolované z plné krve nebo kostní dřeně.

 • BCR-ABL P210 (Mbcr) One-Step Detection Kit

  BCR-ABL P210 (Mbcr) One-Step Detection Kit

  Kód: BCR210-QRT46 EntroGen

  BCR-ABL P210 (Mbcr) One-Step Real-Time PCR kit detekuje a kvantifikuje b2a2 a b3a2 fůzní transkript za použití kompletní RNA izolované z plné krve nebo kostní dřeně.

 • CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit

  CBFb-MYH11 One-Step Detection Kit

  Kód: LEUK6-QRT46EntroGen

  Jednokrokový detekční test pro Real - Time kvantifikaci transkriptu fůzního genu CBFb-MYH11

 • MLL-AF4 One-Step Detection Kit

  MLL-AF4 One-Step Detection Kit

  Kód: LEUK3-QRT24EntroGen

  Jednokrokový detekční test pro Real - Time kvantifikaci transkriptu fůzního genu MLL-AF4

 • PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 One-Step Kit

  PML-RARA bcr1, bcr2, bcr3 One-Step Kit

  Kód: LEUK4-QRT24EntroGen

  Jednokrokový detekční test pro Real - Time kvantifikaci transkriptu fůzního genu PML-RARA

 • TEL-AML1 One-Step Detection Kit

  TEL-AML1 One-Step Detection Kit

  Kód: LEUK5-QRT24EntroGen

  Jednokrokový detekční test pro Real - Time kvantifikaci transkriptu fůzního genu TEL-AML1

Ke stažení