Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

dsDNA-IgG (dsDNA)

dsDNA-IgG (dsDNA)
Katalogové číslo: AE-3142
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA dsDNA-G je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti dsDNA v lidském séru. Využívá humánní rekombinantní dvojvláknovou DNA (dsDNA).
Anti-dsDNA protilátky rozeznávají hlavně fosfátové jednotky DNA, proto se tyto protilátky vážou také na jednovláknovou DNA (ssDNA). Aby byla zajištěna přesná kvantifikace anti-dsDNA protilátek, je používán antigen, u kterého je vyloučena kontaminace ssDNA. Tuto metodu lze použít v diferenciální diagnostice systémové lupus erythematosus (SLE).