Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

dsDNA-Check (dsDNA)

dsDNA-Check (dsDNA)
Katalogové číslo: AE-3140
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA dsDNA-Check je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci IgG, IgA a IgM protilátek proti dsDNA v lidském séru. Využívá humánní rekombinantní dvojvláknovou DNA (dsDNA).
Anti-dsDNA protilátky rozeznávají hlavně fosfátové jednotky DNA, proto se tyto protilátky vážou také na jednovláknovou DNA (ssDNA). Aby byla zajištěna správná kvantifikace anti-dsDNA protilátek, je používán antigen, u kterého je vyloučena kontaminace ssDNA.
Tato metoda je nástrojem v diagnostice systémového lups erythematosus (SLE).