Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

Detekční kity

Nalezených produktů:28
 • Xpert BCR-ABL Ultra

  Xpert BCR-ABL Ultra

  Katalogové číslo: GXBCRABL-CE-10Cepheid Europe

  BCR-ABL monitorovací test statutu CML. Cílovou molekulou je BCR-ABL mRNA Transcript,
  Jedná se o jediný možný test na trhu, který je možné provádět přímo z primárního materiálu. Kompletní čas k získání výsledku je 1,5 hodiny.

 • Xpert MTB/RIF

  Xpert MTB/RIF

  Katalogové číslo: GXMTB-RIF-10Cepheid Europe

  Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti Mycobacterium Tuberculosis a rezistence k rifampicinu. Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku sputa trvá 15 minut a automatizovaná analýza 90 minut.

 • Xpert Enterovirus

  Xpert Enterovirus

  Katalogové číslo: GXEV-100N-10Cepheid Europe

  Kompletně automatozovaný test na detekci enterovirových meningitid pomocí systému GeneXpert umožňuje jejich velmi rychlou detekci přímo z primárních nezpracovaných vzorků. Princip testu je založen na využití TaqMan prób v multiplex Real-Time PCR.

 • Xpert Norovirus

  Xpert Norovirus

  Katalogové číslo: GXNOV-CE-10Cepheid Europe

  Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti Norovirů GI a GII ve stolici. Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku trvá max 2 minuty a automatizovaná analýza 90 minut. Detekován y jsou Norovirus GI/GII.

 • Xpert BCR-ABL Monitor

  Xpert BCR-ABL Monitor

  Katalogové číslo: BCR-100N-10Cepheid Europe

  BCR-ABL test na systému Genexpert je jediným možným monitorovacím testem chronické myeloidní leukémie na trhu, který je možné provádět přímo z primárního materiálu se sensitivitou > 3 log. Kompletní čas k získání výsledku je necelé dvě hodiny. Každá šarže je korigována dle mezinárodních jednotek.

 • Swab collection kit

  Swab collection kit

  Katalogové číslo: CT/NGSWAB-50Cepheid Europe

  CT / NG odběrový Kit Cepheid je navržen tak, aby umožnil sběr, uchování a přepravu endocervikálních a vaginálních vzorků od symptomatických a asymptomatických pacientů do laboratoře před analýzou Chlymydia Trachomatis a Neisseria Gonrhoeae.

 • Odběrové kartáčky - pro HPV

  Odběrové kartáčky - pro HPV

  Katalogové číslo: CERVEX BRUSH-25Cepheid Europe

  Odběrové kartáčky pro odběr vzorků z děložního čípku.

 • PreservCyt roztok 20ml

  PreservCyt roztok 20ml

  Katalogové číslo: PreservCyt-50Cepheid Europe

  Roztok pro odběr a transport vzorků pro detekci HPV.

 • Xpert HCV VL Fingerstick (10 tests)

  Xpert HCV VL Fingerstick (10 tests)

  Katalogové číslo: GXHCV-FS-CE-10Cepheid Europe

 • Xpert HIV VIRAL LOAD

  Xpert HIV VIRAL LOAD

  Katalogové číslo: GXHIV-VL-CE-10Cepheid Europe

  Kompletní řešení pro automatizovanou detekci a kvantifikaci HIV. Spolehlivě kvantifikuje v rozmezí 40-10,000,000 HIV-1 RNA kopií na mL
  Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace. Výsledky k dispozici za 90 minut.

 • Xpert HIV-1-QUAL

  Xpert HIV-1-QUAL

  Katalogové číslo: GXHIV-QA-CE-10Cepheid Europe

  Kompletní řešení pro automatizovanou detekci HIV-I přímo z primárního materiálu, plasmy, krve, krevních skvrnek nebo séra. Analýza je 100% kompletní, v ceně jsou zahrnuty veškeré nutné náklady včetně extrakce nukleové kyseliny, zpětné transkripce, real-time amplifikace a konečné identifikace.

 • Xpert HPV

  Xpert HPV

  Katalogové číslo: GXHPV–10–CECepheid Europe

  Přístroj GeneXpert nabízí 100% automatizované řešení pro detekci přítomnosti lidských papillomavirů typu high risk HPV 16, HPV 18/45
  HPV 31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68 Automatizovány jsou veškeré kroky včetně extrakce NK, RT amplifikace a identifikace. Příprava vzorku genitálního výtěru trvá max 2 minuty a automatizovaná analýza 60 minut. CE/IVD certifikace

 • Collection device for GX

  Collection device for GX

  Katalogové číslo: 900-0370Cepheid Europe

  Odběrové výtěrové tampony pro sběr vzorků pro analýzy prováděné na přístroji Genexpert.

 • HLA-B27

  HLA-B27

  Katalogové číslo: RT-53CLONIT S.R.L.

  Ankylozující spondytida (Bechtěrevova nemoc) je chronické zánětlivé onemocnění především páteřních obratlů postihující až 1 % populace. Již dlouho je známa souvislost, která existuje mezi výskytem nemoci a přítomností antigenu HLA-B27. HLA-B27 se vyskytuje přibližně u 7 % obyvatel České republiky. U bechtěreviků jej lze prokázat až v 90 % případů. U osob s antigenem HLA-B27 je pravděpodobnost onemocnění až 300krát vyšší oproti osobám, které tento antigen nevlastní.

 • Nasal swab collection kit

  Nasal swab collection kit

  Katalogové číslo: SWAB/B-100Cepheid Europe

  Odběrová souprava pro nosohltanový výtěr určený k analýze pomocí přístroje Genexpert.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE