Bio Vendor

Detekční kit pro mutace v genu NRAS od firmy Entrogren (kodony 12, 13, 61, 146)

Název: NRAS Mutation Detection Kit REAL-TIME (RUO)
Počet testů: 50
Katalogové číslo: NRAS-RT50

NRAS mutace a klinický význam:

NRAS je člen rodiny RAS s GTPázovou aktivitou a hraje hlavní roli v MAPK signální cestě. Aktivující mutace v kodonech 12, 13, a 61 byly nalezeny v různých typech tumorů - melanomy (13-25%), kolorektální karcinom (1-6%), plicní tumory (1%), hepatocelulární karcinom (10%), ML (14%), a thyroidní karcinom (7%).

Tabulka mutací detekovaných tímto kitem:

Mutace

Nukleotidová změna

Záměna aminokyseliny

G12D

c.35G>A

Glycine (G) to Aspartic acid (D)

G12C

c.34G>T

Glycine (G) to Cysteine (C)

G12S

c.34G>A

Glycine (G) to Serine (S)

G13R

c.37G>C

Glycine (G) to Arginine (R)

G13V

c.38G>T

Glycine (G) to Valine (V)

Q61H

c.183A>C & c.183A>T

Glutamine (Q) to Histidine (H)

Q61L

c.182A>T

Glutamine (Q) to Leucine (L)

Q61K

c.181C>A

Glutamine (Q) to Lysine (K)

Q61R

c.182A>G

Glutamine (Q) to Arginine (R)

A146T

c.436G>A

Alanine (A) to Threonine (T)

 

Testovací proces se skládá ze tří kroků (Doba testu cca. 2 hodiny od izolace DNA)

  • Izolace DNA z biopsie tumoru, parafínových bločků (FFPE) nebo čerstvé tkáně tumoru
  • Amplifikace genu NRAS za použití alel specifických primerů
  • Detekce pomocí Real-Time analyzátoru

Vybavení a materiál


EntroGen’s NRAS mutační detekční kit vyžaduje Real-Time analyzátor s FAM a VIC kanály.
Kit obsahuje reagencie potřebné pro PCR amplifikaci a detekci a reakční kontroly.
Extrakční kit není součástí balení.

© BioVendor 2021 | Created by REDENGE