Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

Crithidia Luciliae kit

Crithidia Luciliae kit
Katalogové číslo: K 53.100
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 100 testů (10 skel po 10 jamkách)

Popis

AESKUSLIDES nDNA (Crithidia luciliae) je nepřímá imunofluorescenční analýza sloužící k detekci IgG protilátek proti nativní dvoušroubovicové DNA v lidském séru.
Protilátky navazující se na DNA patří do skupiny antijaderných protilátek (ANA), které jsou pozorovány u několika autoimunitních onemocnění. Protilátky reagující s nativní dvouřetězcovou (ds) DNA jsou pokládány za specifické pro systémový lupus erythematosus (SLE) a byly pozorovány u přibližně 50-80 % pacientů.