Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

CK-NAC

CK-NAC
Katalogové číslo: 11102
Výrobce: BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Velikost balení: 500 ml

Popis

Metoda:
Optimalizovaná fotometrická metoda v UV oblasti v souladu s IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a DGKC (German Society of Clinical Chemistry).

Varianty

  • CK-NAC

    Kód: 11103BioVendor - Laboratorní medicína a.s.

    Diagnostická reagencie pro kvantitativní in vitro stanovení kreatinkinázy (CK) v séru nebo plazmě fotometricky.