Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

CeliCheck (IgA a IgG, tissue-Transglutaminase)

CeliCheck (IgA a IgG, tissue-Transglutaminase)
Katalogové číslo: AE-3510
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA CeliCheck New Generation je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci IgA a IgG protilátek proti neo-epitopům tkáňové transglutaminázy (tTG) v lidském séru. Metoda využívá humánní rekombinantní tTG přemostěnou gliadin-specifickými peptidy zobrazujícími neo-epitopy tTG, které zajišťují signifikantní zvýšení sezitivity a specifičnosti tohoto testu.
Tato metoda je nástrojem pro diferenciální diagnostiku a monitoring celiakie (gluten-senzitivní enteropatie).