Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

Cappilarys / Minicap Urine

Cappilarys / Minicap Urine
Katalogové číslo: S-2013
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 480 ml

Popis

Sada CAPILLARYS / MINICAP URINE je navržena pro přípravu vzorků moči před separací proteinů lidské moči v alkalickém tlumivém roztoku (pH 9,9) přístroji CAPILLARYS a MINICAP. Přístroje CAPILLARYS a MINICAP automaticky provádí celý postup k získání profilu proteinů moči pro kvalitativní analýzu nebo pro kvantitativní
analýzu přístrojem CAPILLARYS (s programem PHORESIS verze ? 8.61). Proteiny separované v silika (kysličník křemičitý) kapilárách, jsou přímo detekovány při 200 nm. Elektroforeogramy mohou být vyhodnoceny vizuálně, aby byly vyšetřeny veškeré abnormality obrazu.
Pro diagnostické použití In Vitro.


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde


NÁVOD ke stažení zde