Bio Vendor

Capillarys HbA1c

Capillarys HbA1c
Katalogové číslo: S-2015
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 2 x 700 ml

Popis

Sada CAPILLARYS Hb A1c je navržena pro separaci a kvantifikaci glykolizované frakce hemoglobinu v lidské krvi kapilární elektroforézou v zásaditém tlumivém roztoku (pH 9,4) přístrojem CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING. Sada CAPILLARYS Hb A1c je určena pouze k laboratornímu použití.

Přístroj CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING je automatický analyzátor, který provádí kompletní profil hemoglobinu pro kvantitativní analýzu frakce HbA1c. Hemoglobiny dělené v křemenných kapilárách, jsou přímo detekovány absorbancí při 415 nm. Analýza se provádí na hemolyzátu vzorků plné krve odebraných do zkumavek s obsahem K2EDTA nebo K3EDTA jako anitkoagulantu. Kvantitativní stanovení hemoglobinu A1c je účinným prostředkem při střednědobém sledování krevní glukózy u diabetiků.

Pro diagnostické použití In Vitro.


NÁVOD pro monitoring a diagnostiku ke stažení zde


NÁVOD pro monitoring ke stažení zde


BEZPEČNOSTNÍ LIST ke stažení zde