Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

CAPILLARYS DIALYSYS SYSTEM (24)

CAPILLARYS DIALYSYS SYSTEM (24)
Katalogové číslo: S-9200
Výrobce: SEBIA
Velikost balení: 24 ks

Popis

Sada CAPILLARYS / MINICAP URINE je navržena pro přípravu vzorků moči před separací proteinů lidské moči v alkalickém tlumivém roztoku (pH 9,9) přístroji CAPILLARYS a MINICAP.
Přístroje CAPILLARYS a MINICAP automaticky provádí celý postup k získání profilu proteinů moči pro kvalitativní analýzu nebo pro kvantitativní analýzu přístrojem CAPILLARYS (s programem PHORESIS verze ? 8.61). Proteiny separované v silika (kysličník křemičitý) kapilárách, jsou přímo detekovány při 200 nm. Elektroforeogramy mohou být vyhodnoceny vizuálně, aby byly vyšetřeny veškeré abnormality obrazu.

Pro diagnostické použití In Vitro.