Bio Vendor

Váš partner pro

klinickou laboratoř

BioMajesty JCA-BM6010/C

BioMajesty JCA-BM6010/C
Katalogové číslo: 980701
Výrobce: DiaSys Diagnostic Systems GmbH
Velikost balení: 1 ks

Popis

Typ systému: Samostatně stojící analyzátor pro klinickou biochemii.

STAT vzorky: STAT port umožňuje jednoduchou manipulaci se STAT vzorky.

Celkový výkon: 1200 testů/hod.

Výkon fotometru: 800 testů/hod.

Výkon ISE (na, K, Cl): 600 testů/hod.

Rychlost zpracování vzorků: max. 800 vzorků/hod.

Princip stanovení: Kolorimetrie (rychlost, koncový bod); turbidimetrické imunostanovení; ISE:

simultánní stanovení 3 analytů (Na, K, Cl)

Identifikace čárových kódů: Automatická čtečka čárových kódů pro reagencie i vzorky.

Kalibrace: Lineární, nelineární, vícebodová.

Kruh na vzorky (STT): 84 pozic pro rutinní a prioritní vzorky s vestavěnou čtečkou čár. kódů.

Kruh na chlazené vzorky CTT: 61 pozic pro kontroly a kalibrátory.

Dávkovaný objem vzorků: 1 - 25 µl (v krocích po 0,1 µl).

Zkumavky/kepíky na vzorky: Nejčastěji používané zkumavky na odběr krve a kepíky na vzorky.

Typ vzorku: Sérum, plazma, moč, plná krev.

Ředění vzorku: Ředící rozmezí: 2 - 300 krát.

Senzory: Senzor pro stanovení hladiny vzorku a pro detekci sraženin.

Metoda rozdělení reagencií: 2 dávkovací jehly schopné nadávkovat 3 druhy reagencií.

Kruh na reagencie: 2 kruhy pro 90 chlazených lahviček s reagenciemi se čtečkou čár. kódů.

Standardní nastavení: 45 kyvet na patro: 12 lahviček o objemu 70 ml a 33 lahviček o objemu 40 ml.

Kapacita zásobníku na reagencie: 20, 40, 70 ml se speciálním adaptérem pro 20 a 70 ml lahvičky.

Pipetování reagencií: 5 až 300 µl.

Reakční kruh: Rotační reakční karusel s 231 plastovými kyvetami.

Reakční čas a teplota: 3, 4, 5, 10, 15 min. při t = 37±0,1°C, prodloužený reakční čas: 21 nebo 31 min.

Reflexní testy způsobilosti: Ano.

Fotometry: 14 vln. délek: 340, 410, 451, 478, 505, 545, 571, 596, 658, 694, 751, 805, 845, 884 nm.

Automatická údržba: Automatické spuštění a vypnutí v týdenních intervalech.

Požadavky na čistotu vody: 20 l/hod, čistota vody: 1 µs/cm nebo méně.

Teplota a vlhkost prostředí: Teplota: 18 - 30°C, vlhkost: 40 - 70%.

Napájení: 220 V ± 10%, 50/60 Hz, 2,6 kV.

Rozměry: 122 cm (Š) x 85 cm (H) x 110,8 cm (V).

Hmotnost: cca 450 kg.