Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

APS-Profile-GM

APS-Profile-GM
Katalogové číslo: AE-3234
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA APS-Profile-GM je enzymoimuno-analytická souprava pro samostatnou kvantitativní a kvalitativní detekci IgG a/nebo IgM protilátek proti fosfolipidům v lidském séru. Test využívá vysoce purifikovaný lidský Protrombin (Faktor II), Trombin, Kardiolipin, Fosfatidyl-cholin, -etanolamin, -inositol, -serin a Sfingomyelin.
Tento test se využívá při diagnostice a odhadu rizika trombózy u pacientů se systematickou lupus erythematosus.