Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

ANCA-PRO

ANCA-PRO
Katalogové číslo: AE-3301
Velikost balení:

Popis

AESKULISA ANCA Pro je enzymoimuno-analytická souprava využívající vysoce čištěné nativní myeloperoxidázy (MPO) a proteinázy 3 (PR3) z humánních polymorfonukleárních buněk získaných z lidské periferní krve, nativní lidský katepsin G, elastázu, laktoferin, lysozym a BPI (baktericidní permeabilitu zvyšující protein) pro oddělenou semi-kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti těmto antigenům v lidském séru.
Tato metoda je nástrojem v diferenciální diagnostice autoimunitní systémové vaskulitidy.