Bio Vendor

Máte dotaz?
Potřebujete poradit?

arrow

Ing. Benešová Lucie Ph.D.

+420 774 660 833

Alex kit pro MAX 45 k

Alex kit pro MAX 45 k
Katalogové číslo: 02-5001-01
Výrobce: Macro Array Diagnostics
Velikost balení: 50 ks

Popis

Souprava ALEX je určena pro imunoanalýzu využívající pevnou fázi. Analytický protokol testu zahrnuje vysoce účinný inhibitor zkříženě reagujících uhlovodíkových determinantů (CCD) což téměř eliminuje výskyt falešně pozitivních výsledků. Extrakty alergenů nebo molekulární alergeny, které jsou navázány na nanočástice, jsou systematicky naneseny na pevnou fázi tvořící macroarray. Nejprve alergeny navázané na částicích reagují se specifickým IgE, který se nachází ve vzorku pacienta. Po inkubaci dojde k vymytí nespecifického IgE. Postup pokračuje přidáním enzymem značené detekční protilátky proti lidskému IgE, která tvoří komplex se specifickým IgE navázaným na částici. Po druhém promývacím kroku je přidán substrát, který je enzymem vázajícím protilátku změněn na nerozpustný zabarvený precipitát. Nakonec je reakce mezi enzymem a substrátem zastavena blokujícím činidlem. Množství precipitátu je úměrné koncentraci specifického IgE ve vzorku pacienta. Po provedení laboratorního testu následuje pořízení jeho snímku a následná analýza pomocí zařízení ImageXplorer. Výsledky testu jsou analyzovány pomocí softwaru Raptor Server a uvedeny v jednotkách reakce IgE (kUA/l).

Související produkty

  • MAX 45k (MAD MAX)

    MAX 45k (MAD MAX)

    Kód: 16-0000-01Macro Array Diagnostics


    Vysokokapacitní analyzátor pro multiplexové kazetky ALEX (alergie, sIgE, tIgE) a FOX (potravinové intolerance, IgG).

Ke stažení

Ostatní:

Video