Bio Vendor

Váš partner pro imunologickou laboratoř

a-TPO

a-TPO
Katalogové číslo: AE-3401
Výrobce: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG
Velikost balení: 96 jamek

Popis

AESKULISA a-TPO je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti TPO v lidském séru. Využívá rekombinantní humánní thyroidální peroxidázu (TPO) získanou eukaryotickým expresním systémem. Pouze rekombinantní humánní antigen připravený expresí v eukaryotických buňkách nese na svém povrchu specifické konformační epitopy rozeznatelné lidskými autoprotilátkami proti TPO.
Tato metoda je nástrojem v diagnostice autoimunitních onemocnění thyroidey (štítné žlázy, štítnice).