Bio Vendor

Váš partner pro molekulárně biologickou laboratoř

910 Mutation Discovery Gel Kit

910 Mutation Discovery Gel Kit
Katalogové číslo: DNF-910-K1000T
Výrobce: Advanced Analytical Technologies, Inc.
Velikost balení: 1000 analýz

Popis

Kit slouží k detekci bodových nebo jiných malých mutací ve velkém množství amplifikovaných DNA fragmentů velikosti do 1000 bp. S dvojitým nasátím markeru a vzorku. Možnost použít vlastní markery.

Složení kitu:

- Gel, příslušná barviva a pufry.
- Ředící pufr, hmotnostní standard "žebřík", kvalitativní markery (35 & 5,000bp).
- Návod k použití.

Ke stažení