Bio Vendor

2x Probe QPCR Master Mix (HOT START)

2x Probe QPCR Master Mix (HOT START)
Katalogové číslo: P 200
Výrobce: Rovalab GmbH
Velikost balení: 4 x 1,25 ul

Popis

Maximální efektivita
- Mixy obsahují Taq DNA polymerázu pro Hot Start PCR, pufr a nukleotidy.
- Všechny složky mají optimální koncentraci, co zaručuje vysokou procesivitu a je eliminován vznik nespecifických produktů.

Vysoká senzitivita
- Vysoká specificita a efektivita Hot Start DNA polymerázy a čistota nukleutidů zaručují efektivní a reprodukovatelné výsledky PCR reakcí.

Maximální specificita
- Produkty real time PCR reakce vykazují vysokou hodnotu signálu v porovnání s hodnotou pozadí.
- Možnost efektivní detekce i nízkokopiového templátu.

2x Probe qPCR Master Mix obsahuje všechny reagencie potřebné pro PCR v reálném čase a je navržen tak, aby příprava reakce byla co nejsnadnější. Všechny komponenty (včetně Hot Start Taq DNA polymerázy) jsou přidány v optimální koncentraci. Stačí pouze přidat primery a sondy, čímž se minimalizuje úsilí pipetování a možné zdroje chyb. ROX nebo Florescein jako referenční barviva jsou zahrnuty v samostatné lahvičce.

Probe qPCR Master Mix lze úspěšně použít u každého komerčně dostupného Real Time PCR přístroje.

Vysoce specifická a citlivá Hot Start PCR vede k vynikajícím výsledkům a PCR účinnosti.

http://www.rovalab.com/level9_cms/index.php?mid=000100060001&" "LC=DE

Ke stažení