Bio Vendor

2x pfu Master Mix

2x pfu Master Mix
Katalogové číslo: R551
Výrobce: Rovalab GmbH
Velikost balení: 500 reakcí, 10 x 1.25 ml

Popis

  • 2x PCR Master Mix obsahuje všechny reagencie potřebné pro PCR.
  • Všechny reagencie (včetně Taq DNA polymerázy, respektive Hot Start DNA polymerázy) jsou přítomny v optimální koncentraci.
  • K master mixu se přidá pouze vzorek DNA a primery, čímž se minimalizuje pipetování a možné zdroje chyb.

2X PFU Master Mix je vhodný pro PCR amplifikaci DNA fragmentů až do 4 KB. (pfu DNA Polymerase, 2.5 U/µl)

Pfu polymeráza, izolována z E. coli nesoucí vektor kódující gen DNA polymerázy Pyrococcus furiosus je dvacet pět krát přesnější než Taq DNA polymeráza a vytváří tupé konce amplikonů.

http://www.rovalab.com/level9_cms/index.php?mid=000100060002