Bio Vendor

2 x Red Hot Start PCR Master Mix

2 x Red Hot Start PCR Master Mix
Katalogové číslo: R 520
Výrobce: Rovalab GmbH
Velikost balení: 100 reakcí

Popis

  • 2x PCR Master Mix obsahuje všechny reagencie potřebné pro PCR.
  • Všechny reagencie (včetně Taq DNA polymerázy, respektive Hot Start DNA polymerázy) jsou přítomny v optimální koncentraci.
  • K master mixu se přidá pouze vzorek DNA a primery, čímž se minimalizuje pipetování a možné zdroje chyb
  • Směs je vhodná pro PCR amplifikaci DNA fragmentů minimálně 4 KB, ve většině případů, ale i delších cílů

Red PCR Master Mix a Red Hot start PCR Master Mix obsahuje inertní červené barvivo, které umožňuje identifikaci reakcí.
Barvivo nemá žádný negativní vliv na PCR.

http://www.rovalab.com/level9_cms/index.php?mid=000100060002