13. Setkání lékařů ČR a SR v Litomyšli

Alergie a alergeny

Pořádají:

- Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové
- Alergologie, FN Brno - Bohunice
- Česká pneumologická a ftiseologická společnost
- Česká pediatrická společnost
- Slovenská společnost alergologie a klinické imunologie
- Slovenská pneumologická a ftiseologická společnost
- Spolek lékařů ČLS JEP Litomyšl

Program je svým zaměřením vhodný zejména pro alergology, imunology, pneumology, otorhinolaryngology, dermatology, pediatry a praktické lékaře.


Symposium je garantováno ČLS JEP, ČPFS, ČPS a ČLK, má charakter kontinuálního postgraduálního vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát, lékaři 12 kreditů, sestry 10 kreditů.

Idea:

„Podepřít slabší považuji za svou milou povinnost.
Obzvláštním potěšením je mi přemáhat protivenství lidí a věcí.“

Prof. MUDr. Stanislav Havelka, CSc.

© BioVendor 2013 Created by REDENGE